DOMOV DŮCHODCŮ MALÁ ČERMNÁ

"Bohemia"

 

 

copyright Pumr
webmaster Stapsoft

 

 


ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY A VOLNÉHO POHYBU PO NÍ TRVÁ.

NÁVŠTĚVU lze uskutečnit, pokud předložíte písemné potvrzení:

• o provedení RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden nejpozději 7 dní před zahájením návštěvy, nebo
• o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který byl proveden nejpozději 72 hod. před zahájením návštěvy, nebo
• o prodělání nemoci COVID-19 v době 180 a méně dnů přede dnem návštěvy, nebo
• o aplikaci druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, nebo
• o aplikaci jedné dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní.

Výsledky domácích samotestů nelze jako doklad uznat.

Aktuálně nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování.

Návštěvu lze uskutečnit pouze po předchozím objednání
na tel. 601 087 471 nebo 491 482 580.

Preferujeme setkání s uživateli ve společenské místnosti DD, příp. na zahradě areálu domova. Návštěvy se mohou účastnit osoby v max. počtu 2 na 1 uživatele ve stejném čase. Po dobu návštěvy klienta používejte prosím respirátor třídy FFP2, nebo KN95. Návštěvu uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze uskutečnit při dodržení předepsaných pokynů kdykoliv.

Děkujeme za pochopení.

S KLIENTY A S PERSONÁLEM A PRO INFORMACE JE MOŽNÉ SE SPOJIT PRIMÁRNĚ NA ČÍSLECH 491 481 723 NEBO 601 087 471.**SKYPE: DD Malá Čermná**Domluvte si komunikaci na určitý čas s našimi klienty na tel. č. 601 087 471, a to jak prostřednictvím Skype, nebo přímo videohovorem na zmíněném telefonním čísle.

**Žádáme vás, abyste zprostředkovali a přečetli naše stránky lidem, kteří tak sami nemohou učinit. Děkujeme...

 

Adresa   

Domov důchodců Malá Čermná
Malá Čermná 42
549 31 HRONOV
 

Telefon   

kancelář - ústředna (zásobovačka,
účetní, sociální pracovník, ředitel) 491 482 580 nebo 601 087 470
sesterna přímo - nepřetržitá služba 491 481 723 nebo 601 087 471
 

Mobil   

kancelář, informace o službách 775 167 224
technický pracovník 775 167 226
sesterna - nepřetržitá služba 601 087 471
vedoucí sestra 702 123 852 (775 167 225)
ekonom, zástupce ředitele, kancelář 775 167 227
ředitel 775 167 223

 

E-mail   

dd.mala.cermna@tiscali.cz

 

Internet   

http://www.dd-bohemia.wz.cz